*OP MAAT* De Endeavour Academy voor bedrijven, organisatie en diensten

01 jan. 2030

Komt jouw organisatie tijdens ruimtelijke plan-, ontwerp- en veranderingsprocessen regelmatig in aanraking met participatie en co-creatie, maar mis je een duidelijke basis om op verder te werken? Vraag een Academy aan op maat van jouw organisatie! Samen bekijken we op voorhand welke vragen we samen willen behandelen.

  1. Wat houdt participatie in en waarom is het belangrijk?
  2. Hoe zetten we een participatief proces op?
  3. Hoe geven we workshopmomenten vorm?
  4. Hoe passen we een workshopformat toe?
  5. Hoe kunnen we een gesprek faciliteren en modereren?
  6. Hoe werken we aan een participatiecultuur in onze organisatie?
  7. ...

— Praktisch

LOCATIE: ter plekke of op een bereikbare plaats
AANTAL DEELNEMERS: van vijf tot twintig deelnemers
DUUR: één tot vijf dagen (afhankelijk van de vraag)
PRIJS: te bepalen naar het aantal deelnemers

— Stel je vraag of vraag een Academy op maat aan!

Vragen & inschrijven

Voor wie?

De academy's op maat richt zich op alle groepen professionals die betrokken zijn bij ruimtelijke projecten. Grote en kleine ontwerpbureaus, gemeentelijke diensten, onderzoeksinstellingen, ... Kortom: iedereen die steeds vaker in aanraking komt met participatie, co-creatie en burgerbetrokkenheid, daarbij nood heeft aan meer houvast en die een participatiecultuur mee wil verankeren in zijn/haar/hen werking.

Wat zullen we leren?

We kunnen het belang van participatie en co-creatie niet meer wegdenken bij ruimtelijke projecten en transformatie opgaves. Vaak is het echter onduidelijk welke doelen ermee beoogd worden of hoe diverse methoden en instrumenten kunnen ingezet worden om verschillende actoren te bereiken. In deze lessenreeks leren we je participatie inzetten om meer impact te creëren en in dialoog te verkennen waar kansen liggen voor het creëren van sociale en maatschappelijke meerwaarde.

We leren waarom participatie belangrijk is, welke verschillende vormen participatie kan aannemen, hoe een participatief proces te ontwerpen en op te zetten, welke methodieken mogelijk zijn, hoe je deze kan inzetten, hoe je een workshop online of offline faciliteert en modereert en wat we als groep kunnen doen om participatie dieper in onze werking te integreren.

Doorheen de reeks werken we op één of twee cases die door de groep worden aangedragen en is er ruimte voor uitwisseling van kennis, ideeën en vragen met collega's. Zo krijg je een stevige basis van tools die je kan inzetten bij het vormgeven en begeleiden van innovatieve participatieprocessen bij ruimtelijke projecten.

Wie zijn wij?

Endeavour is een sociaal-ruimtelijk onderzoeksbureau dat zich specialiseert in methode- en procesontwerp voor inclusieve ruimtelijke verandering, in dialoog met diverse stakeholders. We ontstonden tien jaar geleden uit het besef dat bij ruimtelijke projecten te weinig aandacht was voor de effectieve gebruikers en participatie vooral verward werd met éénzijdige communicatie. We willen onze praktische kennis die we hebben opgedaan binnen ruim 200 opdrachten - en het rijke scala aan methoden dat we gaandeweg hebben ontwikkeld - met jullie delen. We zijn er immers van overtuigd dat kennisdeling essentieel is om samen te bouwen aan inclusieve steden. Onze experten delen tijdens de sessie hun opgebouwde kennis en inzichten, technieken en tips die voortvloeien uit tien jaar experiment uit de praktijk.