Plannen en ontwerpen in dialoog

04 okt. 2024
11 okt. 2024
18 okt. 2024
25 okt. 2024
08 nov. 2024

Kom je tijdens ruimtelijke plan-, ontwerp- en veranderingsprocessen regelmatig in aanraking met participatie en co-creatie, maar mis je een duidelijke basis om op verder te werken? Schrijf je in voor een vijfdelige lessenreeks die je meeneemt in het wat, waarom en hoe van participatieve planprocessen!

  1. Wat houdt participatie in en waarom is het belangrijk?
  2. Hoe zet je een participatief proces op?
  3. Hoe geef je een workshopmoment vorm?
  4. Hoe pas je een workshopformat toe?
  5. Hoe kun je een gesprek faciliteren en modereren?

— Praktisch

LOCATIE: T.B.
DATA: vijf halve dagen in september en oktober
PRIJS: € 1600* voor de volledige reeks (trainingsmateriaal inbegrepen)
* Indien je moeite hebt dit te betalen, kan je contact opnemen zodat we kunnen bekijken wat we kunnen doen.

— Stel je vraag of registreer je alvast. Dan houden wij je op de hoogte!

Vragen & inschrijven

Voor wie?

De Endeavour Academy richt zich op iedereen die professioneel betrokken is bij ruimtelijke projecten. De deelnemersgroep vormt een mix van ontwerpers, onderzoekers, ambtenaren, sociaal werkers, studenten, ... Kortom: iedereen die steeds vaker in aanraking komt met participatie, co-creatie en burgerbetrokkenheid en daarbij nood heeft aan meer houvast.

Wat zullen we leren?

We kunnen het belang van participatie en co-creatie niet meer wegdenken bij ruimtelijke projecten en transformatie opgaves. Vaak is het echter onduidelijk welke doelen ermee beoogd worden of hoe diverse methoden en instrumenten kunnen ingezet worden om verschillende actoren te bereiken. In deze lessenreeks leren we je participatie inzetten om meer impact te creëren en in dialoog te verkennen waar kansen liggen voor het creëren van sociale en maatschappelijke meerwaarde.

We leren waarom participatie belangrijk is, welke verschillende vormen participatie kan aannemen, hoe een participatief proces te ontwerpen en op te zetten, welke methodieken mogelijk zijn, hoe je deze kan inzetten tot hoe je een workshop online of offline faciliteert en modereert.

Doorheen de reeks werken we op een case die je zelf aandraagt en is er ruimte voor uitwisseling van kennis, ideeën en vragen met andere deelnemers uit het werkveld. Zo krijg je een stevige basis van tools die je kan inzetten bij het vormgeven en begeleiden van innovatieve participatieprocessen bij ruimtelijke projecten.

Wie zijn wij?

Endeavour is een sociaal-ruimtelijk onderzoeksbureau dat zich specialiseert in methode- en procesontwerp voor inclusieve ruimtelijke verandering, in dialoog met diverse stakeholders. We ontstonden tien jaar geleden uit het besef dat bij ruimtelijke projecten te weinig aandacht was voor de effectieve gebruikers en participatie vooral verward werd met éénzijdige communicatie. We willen onze praktische kennis die we hebben opgedaan binnen ruim 200 opdrachten - en het rijke scala aan methoden dat we gaandeweg hebben ontwikkeld - met jullie delen. We zijn er immers van overtuigd dat kennisdeling essentieel is om samen te bouwen aan inclusieve steden. Onze experten delen tijdens de sessie hun opgebouwde kennis en inzichten, technieken en tips die voortvloeien uit tien jaar experiment uit de praktijk.