In het 2e nummer van de reeks 'Chapters' staat de vraag centraal hoe ontwerpprocessen door middel van dialoog kunnen worden vormgegeven om verschillende actoren de kans te geven iets toe te voegen, weg te nemen of te veranderen in een poging de verwachtingen van alle betrokkenen te overtreffen.

Het boek Design in Dialogue beschrijft hoe de bureaus 51n4e, Denkstatt, en Endeavour in ruimtelijke transformatieprocessen steeds 'dialoog' inzetten om tot rijke en gedragen projecten te komen.