Hoe kunnen we een brug maken tussen bosbouw en stedenbouw?

In deze catalogus van bostypes bekijken Endeavour en BOS+ hoe we bossen en boomrijke groenstructuren dichter bij mensen kunnen brengen en meer plaats kunnen geven in ons verstedelijkt landschap.

De bijhorende handleiding slaat de moeilijke brug tussen bosbouw en stedelijke groenaanleg en behandelt aspecten zoals inrichting, beheer, financiering, draagvlakvorming, communicatie, …

Het volledige catalogus kun je hier downloaden en de bijhorende handleiding hier.