Endeavour oprichter Tim Devos schreef zijn doctoraatsthesis over manieren om burgers te betrekken bij planprocessen, die conflict en debat niet uit de weg gaan.

Het onderzoek benadrukt de kansen van coproductie om aan collectieve kennisopbouw te doen, vroeg in planprocessen.

Op basis van actie-onderzoek in Antwerpen onderzocht hij het belang van verhalen, alternatieve stemmen in het ruimtelijk debat en hoe de ruimtelijke professional bewegingsruimte kan creƫren voor inclusieve stadsontwikkeling door nieuwe rollen aan te nemen.

Het doctoraat bestaat uit 6 hoofdstukken die werden geschreven als individuele artikelen.