Hoe kunnen we veilige publieke ruimte ontwerpen?

Endeavour onderzocht voor stad Antwerpen wat het verband is tussen de inrichting van de openbare ruimte en het veiligheidsgevoel van de gebruiker.

Op basis van dit onderzoek werden 4 handleidingen opgemaakt, die elk een methode aanreiken om op een geïntegreerde sociaal-ruimtelijke manier om te gaan met verschillende types van probleemstellingen.

De vier handleidingen kun je hier downloaden.