Op basis van inzichten verzameld uit meer dan 30 studies over het hergebruik van kerken, schreef het team - samen met Thomas Abelshausen - een boekje met 10 geboden om leegstaande kerken in Vlaanderen te herontwikkelen. Download het boekje hier.