In 2016 zette Stad Antwerpen de politietoren ‘Den Oudaan’ te koop. Endeavour en enkele bevriende architecten die vonden dat je erfgoed niet zonder meer aan een hoogste bieder mag verkopen en reageerden met een Facebookgroep.

‘We kopen samen Den Oudaan’ werd op korte tijd een stadsbrede beweging die het torengebouw wou kopen en terug publiek maken, zoals architect Renaat Braem het ooit had bedoeld met zijn ‘toren voor het volk’.

Via sociale media, workshops, expo’s en debatten werd door burgers en professionals nagedacht over hoe we de toren konden aankopen, renoveren, en invullen. Helaas werd Den Oudaan verkocht aan iemand die 2,5 keer de vraagprijs kon bieden, en niet aan ons.

De Vlaams Bouwmeester lauwerde echter het initiatief met het BWMSTR-label en we stelden tentoon in deSingel, publiceerden een krantje en maakte een korte docu over het hele proces.