Griet Juwet

+32 474 52 89 11

Griet is stadsontwerper, ruimtelijk planner en onderzoeker. Ze behaalde een doctoraat met een onderzoek naar de ruimtelijke en sociale dimensies van de transitie naar een duurzamer energiesysteem in Vlaanderen. Daarvoor ging ze in dialoog met diverse actoren op schaal van de wijk, stad en regio om te begrijpen hoe die transitie een hefboom kan zijn voor ruimtelijke kwaliteit en rechtvaardigheid. Met die ervaring zet ze zich binnen Endeavour in voor actie-onderzoek en co-creatie rond klimaat en energie, burgerinitiatieven en rechtvaardige transitie.