Hanne Van Gils

+32 499 11 19 38‬

Hanne studeerde architectuur en behaalde daarna een master in Human Settlements. Bij OSAR deed ze ervaring op als ontwerper op schaal van het gebouw en de stad. Ze kreeg de Vlaamse context in de vingers als medewerker gebiedsontwikkeling bij Departement Omgeving. Het communicatiebureau DIFT was dan weer een introductie tot woorden zoals USP’s, automation, en customer journeys. Bij de UGent werkte ze op het Europese project Open Heritage waar haar ervaring met stadmaken, regionale ontwikkeling, architectuur en burgerinitiatieven samenkwamen. Naast haar werk als onderzoeker werkt ze als illustrator aan diverse projecten die de ambitie hebben om complexiteit meer inzichtelijk te maken. Gelaagd, helder en laagdrempelig, dat is de ambitie. Binnen Endeavour werkt ze vaak op herbestemmingen, onderzoeksprojecten, wijkontwikkelingsplannen en speelvisies.