Jan Denoo

+32 485 85 40 34‬

Jan is een urbanist. Hij behaalde een master in Sociaal-Agogische Wetenschappen en Stedelijke Studies. Hij ontwikkelt modellen en begeleidt processen voor het realiseren, collectiviseren en democratiseren van eigentijdse sociale infrastructuur en huisvesting. Bovendien evalueert en adviseert hij sociaal en ruimtelijk beleid, strategieën en instrumenten — van wijk en stad tot regionale schaal. Ten slotte is Jan medeoprichter en curator van Stadsform, Endeavour’s centrum voor dialoog over stedelijke vraagstukken en Locay, ons platform voor coöperatieve ontwikkeling van sociale infrastructuur.