Jiska Gysels

+32 499 11 61 05

Jiska is ingenieur-architect. Ze begeleidt projecten op verschillende schalen, van gebouwen over dorps- en stadskernen tot regionale visies. In elke fase streeft ze naar doelgerichte en heldere processen, samen met betrokken stakeholders. Ze vertaalt complexe thema’s naar herkenbare begrippen en brengt ze op maat van elke doelgroep. Daarbij komt haar ervaring als ontwerpend onderzoeker van pas. Haar belangstelling gaat uit naar economie en bedrijvigheid en welke positie ze innemen in de bebouwde en geleefde omgeving.