Jorik De Wilde

+32 497 53 49 41

Jorik is bouwkundig ingenieur, stedenbouwkundige en ruimtelijk planner. Hij richt zich op thema’s als betaalbaar wonen, innovatieve woonmodellen en stedelijk activisme. Hij binnen Endeavour heeft hij ervaring in stakeholdermanagement in ruimtelijke processen van verschillende schalen. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende sociaal-artistieke projecten. Daar focust hij op publieke ruimte en gaat op zoek gaat naar nieuwe perspectieven om binnen te brengen in de stedenbouw.