Jakob Vandevoorde

Partner
+32 483 40 31 23‬

Jakob is stedenbouwkundige en ruimtelijk planner van opleiding. Hij werkt binnen Endeavour aan een zeer brede range van opgaven, steeds vanuit een kwalitatieve insteek werkte hij mee aan projecten rond duurzame wijken, bosstructuren in verstedelijkt gebied en hernieuwbare energie maar ook aan zaken zoals speelweefsel, bewegen in de publieke ruimte en de proeftuinen van het BRV.