Het Complex Project Viaduct Gentbrugge heeft als doelstelling om een integrale en gebiedsdekkende toekomstvisie voor het viaduct van de E17 en de ruime omgeving in Gentbrugge uit te werken.
De rol van endeavour binnen het consortium is om in de onderzoeksfase van dit complex project samen met middenveld, burgers en verschillende overheden te komen tot een breed gedragen voorkeursscenario voor het viaduct.
Waar
Gent
Wanneer
2022 - ...
Voor
De Werkvennootschap
Team
Jorik, Toha