Samen met Atelier Romain bekijken we hoe we twee gedragen masterplannen kunnen opstellen voor Morkhoven en Noorderwijk. Dit zijn twee deelgemeentes van de stad Herentals met elk hun eigen identiteit en ruimtelijke uitdagingen.
We proberen bestaande kernen te versterken door wonen, werken en vrije tijd op een doordachte manier te verweven onder andere door in te zetten op een doorgedreven gedeeld ruimtegebruik.
Deze masterplannen zullen de ruggengraat vormen van het vergunningsbeleid van de stad Herentals voor de toekomstige ontwikkelingen in de deelgemeentes.
Dit in relatie tot het beleidsplan ruimte dat simultaan door hetzelfde team wordt uitgemaakt voor het hele grondgebied van Herentals
Waar
Noorderwijk - Morkhoven
Wanneer
2021 - ...
Voor
Stad Herentals
Team
Jorik, Jiska