In opdracht van het Agentschap Onroerend Erfgoed onderzochten Atelier Romain, Endeavour en LDR-Advocaten welke rol erfgoed kan opnemen in de hedendaagse en de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Endeavour ondersteunde Atelier Romain in het vormgeven van workshops om in samenwerking met een projectgroep van experten te komen tot een praktisch afwegingskader en dit te toetsen aan concrete cases.

Waar
Vlaanderen
Wanneer
2019-2020
Voor
Agentschap Onroerend Erfgoed
Met
Atelier Romain, LDR advocaten
Team
Tim, Jan