Om natuurlijke waterbronnen te kunnen herwaarderen en ontkoppelen van het rioleringsstelsel, moeten we ze eerst weten liggen.
Burgers en verenigingen kunnen ons helpen bij deze uitvoerige opgave.
Endeavour ontwikkelt daarom een communicatie- en inventirastiemethodiek, met bijhorende webtool, om aan de slag te gaan met het brede publiek en middenveld.
In de Brabantse wouden gaan we samen data verzamelen en kennis delen om zo water terug zijn plek te geven.
Waar
Vlaams-Brabant
Wanneer
2023-2024
Voor
Provincie Vlaams-Brabant
Met
Atelier Romain, LDR, Citizen Science Strategy, bpart, provoost, AGT
Team
Jiska, Griet