Het BRV wil burgers stimuleren om te wonen en werken nabij vervoersknopen en voorzieningen. Dit toekomstbeeld wordt vaak al te letterlijk vertaald in een polariserend verhaal over ‘goed’ en ‘slecht’, waardoor deze concepten moeilijk ingang vinden bij het brede publiek.
Om draagvlak te vinden voor de uitrol van het BRV, zijn er naast regelgevende en financiële maatregelen ook inzichten nodig over het gedrag van diverse burgers (van dorpsbewoner tot stedeling) bij de verplaatsing naar voorzieningen en de woonplaatskeuze.

De nabijheid van voorzieningen maakt een (duurzame) verplaatsing ernaartoe mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat men het ook zal doen. Met een belevingsonderzoek trachten we de achterliggende motivaties naar boven te halen d.m.v. verschillende (groeps)interviews.

Onze inzichten verwerken we in een grafisch schema zodat ‘duurzaam’ verplaatsingsgedrag en ‘duurzame’ woonplaatskeuze tot de verbeelding kunnen spreken bij een zo divers mogelijk publiek en zo strategisch kunnen ingezet worden bij de uitrol van het BRV.

Download hier het eindrapport van deze tweede gedragsstudie.

Waar
Vlaanderen
Wanneer
2020 - 2021
Voor
Departement Omgeving
Met
Cosmopolis (VUB), Fran Bambust
Team
Jonas, Sophie, Bert