Het BRV wenst dat burgers in kernen (gaan) wonen i.p.v. de schaarse open ruimte verder aan te snijden. Dit beleid vraagt dat, naast de overheid, nog andere actoren het aanbod mogelijk maken maar ook dat (bepaalde segmenten van) de bevolking hun woongedrag aanpassen.
Inzichten zijn nodig in het complexe keuzeproces van hoe en waar men uiteindelijk zal wonen en wat nu het moment is waarop iemand overstag gaat. Zo gaan we in dit onderzoek op zoek naar wat beïnvloeders zijn in het beslissingsproces van Vlamingen bij de keuze van hun woning.
Er zijn verschillende beïnvloedingsfactoren die impact hebben op onze keuze: factoren van voorraad en beschikbaarheid, menselijke factoren en beïnvloedende actoren. Zo kan een overtuigende makelaar bijvoorbeeld een trigger spelen in de koop van een woning.
Met wederom een belevingsonderzoek maar ook via diepte-interviews met sleutelactoren krijgen we meer inzicht in deze complexe ‘keuze-architectuur’ van burgers. We vertalen dit naar verscheidene persona’s om te verhelderen.
/
Waar
Vlaanderen
Wanneer
2021 - 2022
Voor
Departement Omgeving
Met
Urban Connector, Costumer Revolution
Team
Jonas, Sophie, Bert