De omgeving langs het kanaal in Hasselt is doorheen de geschiedenis veranderd van een industriële zone naar dense woonomgeving. De vele grootschalige ontwikkelingen staan haaks op het buurtse karakter van de achterliggende Heilig-Hartwijk en zorgen voor commotie.

Nadat ook de iconische Gelatinefabriek-site werd verkocht, heeft Endeavour samen met OMGEVING een ambitiekader opgemaakt in dialoog met de ontwikkelaars, de stad en de buurt. Dit diende als briefing voor de ontwerpers zodat ze vanaf de start rekening hielden met lokale noden.

Om een nauwe betrokkenheid en directere communicatie mogelijk te maken tussen ontwikkelaars, stad en de buurt werd een klankbordgroep opgericht met buurtbewoners die een bredere achterban in de wijk vertegenwoordigen, zoals het oudercomité, de scouts, en actiecomités.

Om tot gedragen ambities te komen hebben we interviews gedaan, een wandeling met buurtbewoners, thematische werksessies en publieksmomenten. De briefing van de ontwerpers vormde het sluitstuk en eveneens de oproep tot verdere betrokkenheid in het ontwerptraject.

Download hier het ambitekader en/of bezoek de website van de projectontwikkelaars.

Waar
Hasselt
Wanneer
2021
Voor
Van Roey Vastgoed, Chateau Real Estate, Besix Red, stad Hasselt
Met
Omgeving
Team
Hanne, Sophie, Tim