Aanpasbaarheid, betaalbaarheid en circulariteit vormen het ABC van de woonopgave.

Eerder dan deze uitnodigingen apart aan te pakken trachten we ze geĆÆntegreerd aan te pakken door een nieuwe woonmodel te ontwikkelen.

Verder bouwend op onze studie naar Coƶperatief Wonen in Vlaanderen ontwikkelden en testen we met Van Roey, REBEL, VITO, UHasselt en Archipelago een nieuw woonmodel met steun van Vlaanderen Circulair.
Na een onderzoek naar nieuwe woon- en bouwmodellen werden lessen vertaald in een model dat burgers en aannemers verenigt in een opschaalbaar en betaalbaar living-as-a-service model.
Vervolgens zal dit model getest worden in pilootprojecten in Vlaanderen.
Waar
Vlaanderen
Wanneer
2021
Voor
Vlaanderen Circulair
Met
Van Roey, REBEL, VITO, UHasselt, Archipelago
Team
Jan, Tim