Diverse burgerinitiatieven brengen een nieuwe dynamiek in het sociaal-culturele veld. Tijdens een veldverkenning van die burgerprojecten ontdekte Socius dat ze vaak een speciale relatie hebben met een plek of ontstaan vanuit een ruimtelijke uitdaging.
Daarom stelden ze Endeavour de vraag om die relaties tussen burgerinitiatieven en plekken in kaart te brengen als basis voor een inspiratiedag en een publicatie De Kracht van de Plek.
Endeavour ontwikkelde een denkkader om het spectrum aan relaties tussen burgerinitiatieven en plekken te begrijpen, van plekgedreven tot plekgebaseerd, en van een meer gemeenschapsvormende tot een politiserende rol.
We interviewden 7 inspirerende burgerinitiatieven en destilleerden daaruit 7 lessen over hoe burgerprojecten zich verhouden tot plekken of ruimtelijke uitdagingen.
Waar
Vlaanderen en Brussel
Wanneer
2022
Voor
Socius
Met
/
Team
Sophie, Tim, Griet