De provincie Oost-Vlaanderen begeleidt haar steden en gemeenten bij de opmaak van een klimaatadaptatieplan in het kader van de Burgemeestersconvenant.

Endeavour werd ingeschakeld om 6 participatieve themawerkgroepen (Zele, Berlare, Bug­genhout, Wortegem-Petegem, Oosterzele en Kruisem/Oudenaarde/Ninove) online vorm te geven en uit te voeren.

Hiervoor werden de bestaande formats van de studiebureaus omgezet in een laagdrempelige online variant met als doel zo veel mogelijk concrete acties rond klimaatadaptatie te inventariseren.

Deze workshops kunnen gezien worden als een opbouwend leertraject tussen Endeavour en de Provincie Oost-Vlaanderen, waarbij overleg, experiment en testen leidden tot een steeds verfijnder draaiboek voor de volgende workshop.

Waar
Oost-Vlaanderen
Wanneer
2020
Voor
Provincie Oost-Vlaanderen
Met
Sumaqua, Witteveen+Bos
Team
Jakob