Stad Antwerpen heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in kennisopbouw omtrent klimaatadaptatie. Ons team bracht de verschillende puzzelstukken samen om in dialoog met verschillende stakeholders tot een gedragen klimaatadaptatiestrategie te komen.

Endeavour gaf vorm aan het proces waarbij tal van burgers, verenigingen, publieke actoren en private partijen op een co-productieve manier samenwerkten.

We werkten we op een iteratieve manier samen aan de hand van vier werksessies waarin de algemene ambities, specifieke doelstellingen en strategische acties werden vormgegeven. Elke co-creatie-sessie werd op maat vormgegeven aan de hand van een aangepaste methodiek

Waar
Antwerpen
Wanneer
2019
Voor
Stad Antwerpen
Met
Antea, Overmorgen
Team
Tim, Jonas