Artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Artikel 30 en 31 van het Europees Sociaal Handvest, Artikel 23 van de Belgische Grondwet en Artikel 3 van de Vlaamse wooncode stellen dat iedereen recht heeft op behoorlijk en menswaardig wonen.

Het realiseren van dit recht is ook in Vlaanderen geen evidentie; één op vijf huishoudens betaalt meer dan een derde van zijn inkomen aan wonen. We hebben nood aan systemische wooninnovatie.

In opdracht van Cera en in samenwerking met Miss Miyagi onderzochten we het potentieel van de wooncoöperatie – een model dat de voordelen van kopen en huren kan combineren in een speculatievrij en circulair woonmodel.

Waar de wooncoöperatie centraal stond in de wederopbouw na WOI, werd het model ondergesneeuwd door een doodlopende wooneigendomspolitiek.

In de uitgebreide publicatie ‘Coöperatief Wonen in Vlaanderen’ vertaalden we lessen uit Zurich tot The Bronx naar kritische (vastgoed)succesactoren en pistes voor burgers, overheden, banken, … in Vlaanderen. Het onderzoekstraject vormde de basis voor de Vlaamse oproep aan pilootprojecten.

Waar
Vlaanderen
Wanneer
2019 - 2020
Voor
CERA
Met
Miss Miyagi, Departement Omgeving, Agentschap Wonen Vlaanderen, Team Vlaams Bouwmeester, VRP, VVSG, Architectuurwijzer, Wooncoop, De Ideale Woning, IGEMO, Vereniging van VlaamseHuisvestingsmaatschappijen
Team
Jan, Tim