Expo 2018 was een lokaal initiatief rond kunst op openbare plekken. Elke inwoner uit de Antwerpse wijken met de postcode 2018 kreeg de kans een kunstenaar uit te nodigen die een uniek werk maakt voor de buurt.

Aan de hand van brainstormsessies en buurtverkenningen werden door de bewoners thema’s aangebracht.

Kunstenaars Gerard Herman, Nick Hullegie, Mark Požlep, en Bram Van Meervelde maakten uiteindelijk een werk voor de wijken.

Bekijk hier de documentaire die gemaakt werd over het hele proces.

Endeavour stond in voor het procesontwerp en -begeleiding en de inspraakmomenten (themawandelingen, workshops) met bewoners.
Waar
Antwerpen
Wanneer
2018
Voor
Stad Antwerpen
Team
Maarten