Heim is een onderzoeksproject naar de ruimtelijke integratie van vluchtelingen in België.

Het onderzoekt de verschillende stadia van het wonen voor vluchtelingen in België en hoe die ruimtelijk bijdragen tot integratie in de maatschappij.

Vandaag wordt asielopvang veelal geïsoleerd van het publieke leven. Contact tussen de brede bevolking en vluchtelingen wordt zo vermeden. Omdat een netwerk ontbreekt wordt het moeilijk een woning te vinden eens erkend.

Heim vertaalt deze analyse naar advies: 1. Voorzie naast het wonen mogelijkheden tot interactie, 2. Creeër een permanentie infrastructuur voor tijdelijk wonen en 3. Voorzie meer flexibele woonvormen.

Het onderzoek werd gepubliceerd in de vorm van een krantje en tentoongesteld in ondermeer de Singel in Antwerpen in 2017 en de Krook in Gent in 2018.

Waar
België
Wanneer
2017 - 2018
Met
Kimoura Hauquier, Ugent, Uantwerpen
Team
Jonas