De subsidie ‘Strategische Projecten’ heeft de afgelopen 10 jaar heel wat bereikt. In meer 50 afgeronde en 30 lopende projecten, werd kennis opgebouwd, geëxperimenteerd met diverse procesaanpakken, samengewerkt en uitgevoerd.

De strategische projecten zijn ‘strategisch’ en dus complex, gebiedsgericht maatwerk en soms moeilijk met elkaar te vergelijken. Toch vallen er heel wat lessen te leren over de projecten heen.

Endeavour organiseerde daarom, in opdracht van Departement Omgeving, een leermoment om het tienjarig bestaan van deze oproep te evalueren.

Ter voorbereiding ging Endeavour, in interviews met de coördinatoren van 6 cases, op zoek naar inzichten, drempels, uitdagingen, … steeds gevalideerd met de medewerkers van het Departement Omgeving.

Het resultaat van dit leermoment is niet alleen de onderlinge uitwisseling tussen coördinatoren, maar ook een longlist van suggesties om de projectoproep in de toekomst te optimaliseren.

Waar
Vlaanderen
Wanneer
2019
Voor
Departement Omgeving
Team
Tim, Jakob