De provincie Vlaams-Brabant gaat in haar ruimtelijk beleid uit van nabijheid en bereikbaarheid als sturend principe voor kernversterking en ruimtelijke ontwikkelingen.

Met de BRV proeftuin onderzoekt het consortium Atelier Romain-LDR advocaten-Idea- Endeavour, in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, kansrijke instrumenten om dit beleid in de praktijk te brengen.

Aan de hand van concrete cases op het terrein wordt de haalbaarheid en slagkracht van (combinaties van) verschillende instrumenten verkend.

Op verschillende workshops werden de kansen en knelpunten van dit gecombineerd instrumentarium afgetoetst met lokale bestuurders.

Deze kennis moet ons leiden tot een regionale instrumentenkoffer voor kernversterkend beleid. Bekijk hier het filmpje over de Proeftuin BRV.

Waar
Vlaams-Brabant
Wanneer
2020
Voor
Provincie Vlaams-Brabant
Met
Atelier Romain
Team
Jakob, Tim, Aude