Vlaanderen ziet dubbel. Enerzijds bouwen we elke dag 12 voetbalvelden open ruimte vol. Anderzijds staat 4% van ons patrimonium leeg en is nog meer ruimte onderbenut.

Atypische en potentierijke gebouwen geraken vaak moeilijk gereactiveerd via klassieke methoden. Bijgevolg verouderen de gebouwen 7 keer zo snel, zorgt het voor verloedering, betalen eigenaars een leegstandstaks en vinden burgers geen antwoord op hun ruimtenoden.

Locay is het platform voor lokale overheden dat leegstand, burgers en experts koppelt en hen stroomlijnt in het reactiveren van gebouwen. Locay faciliteert het pinnen van leegstaande ruimte tot het stroomlijnen van de ontwikkeling van een organisatorisch, bouwtechnisch en financieel plan. Dit nieuwe platform is klaar om ingezet te worden voor gebouwen en gemeenten!

Locay bouwt op lessen die we trokken uit het proberen coöperatief kopen van Den Oudaan met interdisciplinaire en international partners zoals, de Vlaams Bouwmeester, Departement Omgeving, het Europese re:Kreators netwerk en de partners binnen de IABR.

Samen met PDG Real Estate, 51N4E en Bagaar werd met steun van de Open Call van Vlaanderen Circulair een technisch, financieel en organisatorisch model opgezet en een dummy platform ontwikkeld. Samen met Dift, Quares en Spaced werd dit platform verfijnd tot Locay.

Waar
Europa
Wanneer
2021
Voor
Endeavour
Met
Peter De Groot Real Estate, 51N4E, Bagaar, Dift, Quare, Spaced
Team
Jan, Tim, Maarten