Maak.Zaanstad staat voor een nieuwe aanpak rond ruimtelijke ontwikkeling in Zaandam, voor een nieuwe manier van omgaan met burgers en andere lokale stakeholders.

De gemeente Zaanstad stelde aan Endeavour de vraag om hen te begeleiden bij het uitdenken hoe de proces-aanpak lokale betrokkenheid en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen burgers, overheid, en lokale organisaties kan stimuleren en structureren.

Endeavour lichtte de huidige proces-aanpak kritisch door, stelde de doelstellingen verder scherp en reikte een aantal methoden op maat aan om invulling te geven aan deze doelstellingen.

Waar
Zaandam
Wanneer
2018
Voor
Gemeente Zaandam
Team
Tim, Maarten