De Universiteit Gent kiest ervoor om een masterplan op te stellen dat een punt aan de horizon wil leggen: een gedurfde ambitie uitspreken over wat de universiteit infrastructureel wil en kan zijn in de 21ste eeuw.

In dialoog met de verschillende geledingen van de Ugent verkennen we de sterktes en zwaktes van het patrimonium. Aan de hand van workshops werkten we een handvest uit dat zal dienen als leidraad voor toekomstige transities.

In de volgende stappen zullen we samen een visie bepalen op het kernpatrimonium, en de ruimtelijke potenties verkennen die leidend zullen zijn voor de ontwikkeling van de universiteit tot een toekomstbestendige onderzoeksinstelling in een stedelijke context.

Waar
Gent
Wanneer
2020 - 2021
Voor
Universiteit Gent
Met
Tractebel, 51n4e
Team
Tim