De woonkern van Heverlee ligt op een landtong tussen de Naamsesteenweg, de spoorweg, het kasteelpark en de terreinen van het voetbal en de tennisclub.

In deze open oproep maakt het ontwerpteam een structuurschets om de beneden- en de bovenwereld van de landtong opnieuw met elkaar in verbinding te plaatsen, daarbovenop komen twee gedetailleerdere masterplannen.

Voor het gebied rond het deelgemeentehuis gaan de ontwerpers in detail onderzoeken welke stedelijke functies daar nodig zijn. Voor het terrein van de parking van OHL en de tennisclub kijken ze naar het belang van het groene landschap rondom.

Om de tussentijd van masterplan tot grootschalige ingreep te overbruggen, wordt een projectatelier opgezet om haalbare projecten op korte termijn te realiseren.

De uitkomst van het projectatelier en de ruimtelijke opstellingen zijn tijdelijk, maar leren ons lessen die doorwerken in de verdere uitvoering van het masterplan.

Waar
Leuven
Wanneer
2019 - 2021
Voor
Stad Leuven, Team Vlaams Bouwmeester
Met
Wit Architecten, Vectris
Team
Tim, Jakob, Sophie