Metapolis, Studio Thomas Willemse en Endeavour wonnen in 2017 de Open Oproep voor dit bijzonder masterplan in het centrum van Lint, een gemeente in de zuidrand van Antwerpen.

De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning wil haar verouderde woonpatrimonium vernieuwen en verdichten met meer woningen en een meer divers aanbod dat ook privaat wonen omvat.

Het masterplan voorziet een verdichting van het wonen die gepaard gaat met een toename van publieke en collectieve ruimte. Hoe bereid je (toekomstige) bewoners voor op deze verandering?

Endeavour onderzocht in een workshop samen met bewoners en buurtbewoners de potenties van deze transitie met focus op de collectieve en publieke ruimte.

Tot slot onderzocht het de randvoorwaarden voor de private ontwikkeling zodat deze zich in het collectieve verhaal van het masterplan zou inpassen.

Waar
Lint
Wanneer
2018 - 2019
Voor
De Ideale Woning
Met
Metapolis, Studio Thomas Willemse, Tractebel
Team
Jonas