De groei van de VUB en de nood aan meer ruimte ging gepaard met vele ad hoc ontwikkelingen op Campus Etterbeek. Om de campus te verduurzamen was de uitdaging hier om een Ruimtelijk Toekomstplan op te maken.

Dit Ruimtelijk Toekomstplan zal in eerste instantie tot doel hebben de samenhang van de campus als park voor de VUB te versterken. De programmadruk of vraag naar ruimte zal niet afnemen en dus anders opgevangen moeten worden.

Tijdens verschillende workshops werd een heterogene groep actoren bijeengebracht om analyses, ontwerpprincipes en later ook pilootprojecten en organisatievormen te bespreken.

In 4 workshops werd gekeken naar de campus vanuit 4 perspectieven: de campus als plek om te studeren, werken, wonen, en de campus als schakel in de buurt.

Dit iteratief proces waarin studenten, docenten, personeel, directie en externen deelnamen, heeft geleid tot 3 producten: een ambitiekader en een charter, een raamwerkkaart met ontwerpprincipes, en een organisatiemodel.

Waar
Brussel
Wanneer
2019
Voor
Vrije Universiteit Brussel
Met
Agwa
Team
Jonas, Maarten