Met het complex project Kustvisie wil de Vlaamse overheid een lange-termijnaanpak ontwikkelen voor de bescherming van de kust tegen een zeespiegelstijging met 3 meter. Er wordt onderzocht waar de toekomstige kustlijn best komt te liggen en wat de impact is.

Endeavour werd gevraagd om 8 thematische sessies te organiseren waarin de dialoog werd aangegaan met stakeholders uit de gehele kustregio.

In de sessies werd nagedacht over de impact van de zeespiegelstijging en mogelijke kustlijnlocatie. Na een inleiding door een expert werd interactief samengewerkt in een online canvas.

Dit format herhaalden we voor de thema’s erfgoed, toerisme, logistiek & energie, natuur & ecologie, economie & visserij, landbouw, drinkwater en wonen. De sessies werden voorbereid met experten verbonden aan het complex project.

De discussies tijdens de sessies en resultaten worden meegenomen in het verdere ontwerpproces. Meer info over het complex project kan je vinden op de website.

Waar
Kustregio
Wanneer
2021
Voor
Departement mobiliteit & openbare werken
Met
Antea, DenS, Witteveen + Bos
Team
Hanne, Tim