Herne koestert de ambitie om de kernfunctie van haar centrum te versterken. Ontwerpbureau VELD ontwikkelde een visie op hoe ruimte voor cultuur, administratieve dienstverlening, zorg, jeugd én aangename publieke ruimtes in het centrum kunnen samengaan.

Endeavour gaf vorm aan een interactieve workshop en infomoment waar bewoners het voorgestelde scenario aanscherpten aan de hand van 3 thema’s: landschap en beleving, kwaliteitsvolle publieke ruimte en programma en uitwisseling.

Waar
Herne
Wanneer
2019
Voor
Gemeente Herne
Met
VELD
Team
Tim, Elodie