De stad Antwerpen wil de Slachthuissite herontwikkelen tot een gemengd en kwalitatief gebied met bestemming wonen, diensten, recreatie en bedrijvigheid. Een ontwerpteam voor de publieke ruimte in het gebied werd in 2020 aangesteld.

De opgave voor Endeavour was om het programma voor sport en spel in de publieke ruimte te verfijnen en af te stemmen op de noden van de jongeren in de buurt om zo het ontwerpteam de juiste handvaten te geven om mee aan de slag te gaan bij de concrete uitwerking.

Een eerste stap was in gesprek gaan met de jeugddienst en lokale organisaties om de uitdagingen en kansen binnen de context van Den Dam in beeld te krijgen. Parallel startten we met de opbouw van een theoretisch kader om grip te krijgen op de ruimtelijke en sociale kenmerken van speelruimte.

Tijdens een workshop met jongeren gingen we dieper in op hoe zij vandaag de wijk gebruiken. Wat werkt, wat werkt niet? Om hen vervolgens te laten reageren op de eerste ontwerpaanzet.

Het resultaat is een adviesnota die naast overkoepelde ambities ook specifieke ontwerpregels en voorbeelden omvat voor elke deelruimte binnen het ontwerp. Download hier het ambitiekader en/of bezoek de website van AG Vespa.

Waar
Antwerpen
Wanneer
2021
Voor
Stad Antwerpen
Met
Sweco Belgium, Posad Maxwan, LOLA Landscape, Billie Bonkers, Createlli
Team
Hanne, Tim