Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gespecialiseerde of lokale knowhow rond het ruimtegebruik en de ruimtelijke noden van kinde­ren en jongeren beter en gerichter hun weg vinden naar ruimtelijke ontwikkelingsprojecten binnen de stad Leuven?

Hiervoor ontwikkelde Endeavour i.s.m. Spaced, Expeditions, Eyckveld en verschillende stadsdiensten een toolkit om kindvriendelijke ruimte in co-creatie met verschillende doelgroepen in kaart te brengen.

Deze opdracht is een ‘co-creatief actie-onderzoek’ waarin we samen met een diversiteit aan stedelijke diensten eerst de opdracht scherp te stelden en vervolgens met jongeren en professionals op zoek gingen naar nieuwe analysetools.

Door verschillende cases in verschillende fasen af te ron­den, ontstond een groeiend handboek, dat als lei­draad kan dienen voor de opbouw van een verder speelweefselplan.

Aanvullend op deze stu­die werd een webtool ontwikkeld, waar kennis en observaties van verschillende diensten over de kind- en jeugdvrien­delijkheid kan worden samenge­bracht en waaruit nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Check de online tool hier.

Waar
Leuven
Wanneer
2017 - 2018
Voor
Stad Leuven
Met
Spaced, Expeditions vzw, Eyckveld Omgevingspsychologe
Team
Tim, Jakob, Jan VH