Het tweede mandaat als BMA van Kristiaan Borret loopt af eind december 2024.
Daarom maken we een publicatie die zal een overzicht geven van de evolutie van de werking van BMA, van 2015 tot 2024.
Endeavour gaat in team op zoek naar een evenwicht tussen het in beeld brengen van alle verwezelijkingen in Brussel en het kritisch blijven kijken naar de toekomt.
Waar
Brussel
Wanneer
2024
Voor
Bouwmeester Maitre Architecte Brussel
Met
Dérive, Atelier Sven Beirnaert
Team
Jan