Westende-Bad werd vroeger omschreven als ‘de parel van de kust’ omwille van zijn identiteit als familie-badplaats en bloeiend handelsapparaat. De laatste decennia heeft de badplaats echter te maken gekregen met een aantal sociaal- ruimtelijke uitdagingen.
Het team Maat Ontwerpers - Endeavour ging aan de slag om de lokale dynamieken in kaart te brengen.
Op het niveau van Westende Bad en zijn bouwblokken gingen we op zoek naar de onderliggende kansen voor vernieuwing en verdichting. Door elk gebouw niet afzonderlijk te beschouwen, maar juist thematisch onderzoek te voeren ontstaat een afwegingskader waarbinnen type-opgaven gedetecteerd kunnen worden.
We vatten deze opgave aan op basis van een gedetailleerde sociale analyse waarbij we aan de hand van observaties, interviews en workshops een zo divers mogelijk beeld probeerden te schetsen.
In de volgende stap gingen we aan de slag met de gevonden thema’s door ze te vertalen naar drie sterke narratieven. Deze narratieven werden in een workshopweek afgetoetst aan lokale actoren en vormden de basis voor verdere visie-vorming.
Waar
Middelkerke
Wanneer
2018
Voor
Provincie West-Vlaanderen
Met
Maat Ontwerpers
Team
Jan, Tim