Vlaanderen heeft 2786 parochiekerken. Deze staan heel wat uitdagingen qua programma, financiering, onderhoud, bouwstaat, …
Vanaf 2025 moet elke gemeente daarom een kerkenbeleidsplan opmaken waarin ze een blik op de toekomst werpen en nadenken over hun religieus patrimonium (herbestemmen, behouden, nevenbestemmen, …)
Endeavour, RE-ST en de KULeuven ontwikkelen samen een ‘herbestemmingsprofiel’. Een methodiek om ook de ruimtelijke en architecturale componenten van een kerk ik kaart te brengen.
Deze methodiek moet gemeenten verder ontzorgen door op een objectievere manier de dialoog op te starten.
Later wordt deze ter beschikking gesteld op de website van het agentschap en verder geadopteerd door PARCUM, het toekomstplatform parochiekerken.
Waar
Vlaanderen
Wanneer
2022-2024
Voor
Agentschap Onroerend Erfgoed
Met
RE-ST, KU Leuven
Team
Hanne, Bert