De stad Antwerpen wou met deze conceptstudie beter begrijpen wat het verband is tussen de inrichting van de openbare ruimte en het veiligheidsgevoel van de gebruiker.

Endeavour experimenteerde met verschillende methoden en vormen om de problematiek rond ruimtelijke veiligheid duidelijk en ontwerpgericht in kaart te brengen.

Via begeleide workshops per concrete case, werd een aanpak ontwikkeld voor ruimtelijke strategieën die re­kening houdt met de complexe interactie tussen gebruik, fysieke ken­merken en perceptie.

Het onderzoek werd toegespitst op het standaardiseren van een benadering om met de complexiteit rond ruimtelijke veiligheid om te gaan.

Op basis van dit onderzoek werden 4 handleidingen opgemaakt, die elk een methode aanreiken om op een geïntegreerde sociaal-ruimte­lijke manier om te gaan met verschillende types van probleemstellin­gen.

Waar
Antwerpen
Wanneer
2015
Voor
Stad Antwerpen, Vlaams Stedenbeleid
Met
Social Spaces
Team
Tim, Seppe, Maarten, Ellen