Na een succesvol masterplan werkt Endeavour verder in Beringen aan een toekomstplan voor het historische Mijnstadion.
Het Mijnstadion kent een glasrijk verleden vol van herinneringen, verhalen en mijnbouwtrots.
Samen met erfgoedverenigingen, sportclubs en buurtbewoners werkt Endeavour aan een multifunctioneel sportcomplex met respect voor haar verleden .
In Beverlo, het dorp ten noorden van Beringen-mijn, wordt gelijktijdig gewerkt aan een sociaal actieplan.
Samen met buurtbewoners worden prioriteiten gesteld op vlak van sociale cohesie, het versterken van mensen, handel, diensten en dorpskernversterking.
Waar
Beringen
Wanneer
2022
Voor
Gemeente Beringen
Met
/
Team
Jakob