Studio Open Kerk is het consortium van RE-ST, Trans Architectuur, Petillon Ceuppens, Endeavour en Roel De Ridder dat werkt in opdracht van oa Team Vlaams Bouwmeester.

Het consortium onderzoekt de potenties voor herbestemming van een 30-tal kerken in Vlaanderen. Telkens wordt gestreefd om de gemeenschapsfunctie maximaal te herstellen voor een nieuwe generatie.

Op basis van inzichten verzameld uit meer dan 30 studies over het hergebruik van kerken, schreef het team - samen met Thomas Abelshausen - een boekje met 10 geboden om leegstaande kerken in Vlaanderen te herontwikkelen. Download het boekje hier.

Waar
Vlaanderen
Wanneer
2017 - 2021
Voor
Team Vlaams Bouwmeester
Met
RE-ST, Trans Architectuur, Petillon Ceuppens en Roel De Ridder
Team
Jonas