Ag Vespa koestert de ambitie om van deze bijzondere site een stuk stad te maken waar ruimte wordt gemaakt voor het tentoonstellen van maritiem erfgoed, en waar tegelijkertijd plaats wordt gemaakt voor bijzondere samenwerkingen, experiment en tijdelijke invullingen.

We initieerden gesprekken met een veelheid aan partijen die in de toekomst bij het project betrokken zullen zijn. Dit om noden en wensen in kaart te brengen en om samen te bouwen aan een werkbaar beheers- en ontwikkelingsmodel voor de site.

De site kan niet op de klassieke manier bedacht en ontwikkeld worden, maar vereist een sterk ruimtelijk framework dat de graduele ingebruikname van de plek kan faciliteren en tegelijkertijd de nodige openheid biedt.

Endeavour en 51n4e werkten een ‘handleiding’ uit die de stad een houvast biedt om gerichte ruimtelijke keuzes te maken tussen 2016 en 2030. Daarnaast zetten we de basisprincipes uit hoe de regie van deze bijzondere plek zou kunnen aangepakt worden.

We zetten de basisprincipes of krachtlijnen uit die leidend kunnen zijn voor de ontwikkeling van de site. Daarom hebben we een charter opgemaakt dat de ambities scherpstelt en het document moet worden dat door de verschillende actoren wordt uitgedragen.

Waar
Antwerpen
Wanneer
2016
Voor
AG Vespa
Met
51N4E, Rebel
Team
Tim, Seppe