De stad Mortsel kent een hoge ontwikkelingsdruk, net daarom bestond er de nood aan een duidelijk kader om ervoor te zorgen dat verdichting gebeurt op een kwaliteitsvolle manier, in functie van een duurzame leefomgeving.

Buur en Endeavour stelden de uitdagingen en ambities voor een duurzaam Mortsel scherp, werkten aan een visie op het gewenste weefsel, en brachten prioritaire verdichtingszones in kaart.

We bouwden samen met de stad een toolkit op om te bepalen welke locaties in aanmerking komen voor verdichting, welke ambities de stad wil afdwingen op specifieke plekken en hoe er met ontwikkelaars kan onderhandeld worden over deze kwaliteiteisen.

Waar
Mortsel
Wanneer
2017
Voor
Stad Mortsel
Met
Buur
Team
Tim, Seppe