Onze stad- en dorpskernen nemen een belangrijke rol op in de samenleving. Een combinatie van verschillende activiteiten en functies maakt ze tot levendige en aantrekkelijke plekken. Plaatsen met ruimte voor het samenbrengen van mensen en toevallige ontmoetingen.
Kernversterking vraagt daarom om een doordacht handelsbeleid, met kruisbestuiving tussen verschillende domeinen. Om lokale besturen hierin te ondersteunen, stelde VLAIO de Profploeg aan.
Dit team van doorgewinterde experten en innovatieve denkers begeleidt meer dan 100 gemeentes en steden in Vlaanderen en adviseert over leegstandsbeheer, nieuwe winkelconcepten, ruimtelijke planning, stedelijke logistiek…
Endeavour focust op het verbinden van gemeenschappen, zet in op het creëren van belevingskernen, het (her)invullen van leegstaande panden en onderzoekt innovatieve samenwerkingsverbanden.
Samen met lokale besturen, handelaars en inwoners zoeken we aanknopingspunten, stellen we concrete acties voor en zetten we experimenten op.
Waar
Vlaanderen
Wanneer
2021-2023
Voor
VLAIO
Met
Quares, PTArchitecten, Ademar Law, Universiteit Antwerpen, DIFT, Traject, Billie Bonkers, Common Ground, The Retail Factory
Team
Jiska, Caroline, Jorik