The Feminine City is een zoektocht naar hoe we stadsmaken kunnen omvormen naar een meer aangepast, inclusief proces.
Een proces dat meer vertrekt vanuit een ‘vrouwelijk’ perspectief, op basis van vrouwelijke waarden en methodieken, vanuit een vrouwelijke beleving en vormen van kennis die in traditionele processen te weinig aan bod komen
Om een diverse doelgroep ongehoorde stemmen in het debat te betrekken vertrekken we vanuit zintuiglijke ervaringen, gevoelens en artistieke vertalingen van ideeën.
Al onze ideeën, mogelijke antwoorden en nieuwe vragen delen we graag met iedereen die geïnteresseerd is in vier publicaties.
Waar
Antwerpen
Wanneer
2023-2025
Voor
Departement Cultuur, Jeugd & Media
Met
SAAMO, Bibliotheek Permeke, Red Star Line museum
Team
Caroline, Karolien